Privacy Verklaring

Palmaers Vakhandel , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Contactgegevens:
  Palmaers Vakhandel nv/bvba
  Tongersestraat 94 , 3740 Bilzen
  089 41 10 59
  info@palmaers.be
  www.palmaers.be
  Ond.num. : BE0449.866.501
 • Persoonsgegevens die wij verwerken

  Palmaers Vakhandel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  - Voor- en achternaam
  - Adresgegevens
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@palmaers.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Palmaers Vakhandel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  - Het afhandelen van uw betaling
  - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Geautomatiseerde besluitvorming

  Palmaers Vakhandel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Palmaers Vakhandel) tussen zit. Palmaers Vakhandel gebruikt geen computerprogramma's of -systemen om besluiten te nemen.

 • Delen van persoonsgegevens met derden

  Palmaers Vakhandel verstrekt uitsluitend aan derden informatie enkel en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

  Op onze website wordt een kaart van GoogleMaps gebruikt, mogelijk verzamelen zij data (locatie, browser,...), lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie.
  Ook bevat onze website links naar socialmedia-sites. Indien u deze links gebruikt, lees dan ook de privacyverklaring van deze om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen.
  Maak je gebruik van de links naar onze partner sites, lees dan ook de privacyverklaring van deze om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen.

  Cookies of vergelijkbare technieken

  Palmaers Vakhandel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op deze website. Mogelijk bewaart GoogleMaps (gebruikt op de website voor weergave locatie) cookies op uw computer.

 • Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming

 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Palmaers Vakhandel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@palmaers.be

GDPR / Cookiebeleid

site created by Groep Palmaers